tirsdag 18. desember 2012

Vestkanten Collage


Ein collage av Vestkanten Storsenter
Denne collagen starta med eit bilde av den nye fasaden på Vestkanten Storsenter, som du ser i forgrunnen her. Eg likte dette bildet på grunn av fargespelet i glaset, og fordi det traff det gyldne snitt. Eg markerte det eg ville ha med ved hjelp av magnetisk lasso, og sletta resten.

Øverst til venstre plasserte eg eit oversiktsbilde som viser den nye delen av senteret. Eg brukte Linear blur for å få dette mindre fokusert enn forgrunnsbildet, for å skape dybde i komposisjonen. For å mjuke opp kantane markerte eg bildet med rektangulært markeringsverktøy, og brukte Modify - feather. Dette gjorde eg også på dei andre bileta.


Nede til venstre satte eg inn eit bilete av bua sykkelstativ i snøen, fordi eg syntes dei hadde ein spennande form. Over dette satte eg inn eit bilde av Karin som går fram frå senteret, for å vise at det er ein plass som lever.

Eg ville få fram både det kalde, moderne med staden, men samtidig det levande. Dette gjorde eg ved å bruke svart kvitt på bilda, men markere små delar der eg lot fargen bli sterkare.
På dei øverste vindauga har eg brukt pensel til å få inn fargen, for å få eit gjenspel til fargane i forgrunnsvindauga, og slik skape balanse i biletet.